среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie głazy ogrodzenie te są z różnych czasów i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak iż nieraz mało biegłym ślipiem trudno je rozróżnić.

Wprawdzie kamienie sztachety te pochodzą z różnych czasów oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że czasami mało fachowym ślipiem z trudem je odróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym kolorystykom, lekkiej obróbce i względnie niskiej zapłacie. Występują w wielu okręgach Polski – piaskowiec najprościej wykopać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i również w Górach Świętokrzyskich. Ten materiał ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozkrusza bądź od razu ociosuje, rozparcelowuje na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką i posyła do miejsca budowy sztachety z plastiku na plot i bramę sztachetowa. Używany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak związany spoiwem piasek, którego ziarna nie przewyższają 2mm wielkości. Podczas gdy spoiwem jest np. krzemionka, tytułujemy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapiennym. Prócz podwaliny zlepiających występują tam również różne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim przekształca się barwa skał na ogrodzenia plastikowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet, przybierają one wówczas różne odcienie czerwieni, brązu a także zieleni. W naturze ułożone są w warstwy o wielorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak pokaźnych złóż kroi się najogromniejsze bloki, używane później np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte głazy wolno także ciąć na sześciany o symetrycznych kształtach, używane później w budownictwie (również na ogrodzenia). Wolno również je rozdzielać przy pomocy specjalnych klinów oraz dłut na cienkie, nieregularnych kształtów kawałki. Służą do układania powierzchni ścieżek i konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowomodne sztachetki z Winylu wykorzystuje się dodatkowo wapienie - skały osadowe, powstałe z nagromadzonych na dnie mórz a także jezior resztek organizmów żywych, najczęściej muszli małż oraz ślimaków.

Przeważnie są bardziej miękkie niż piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, lecz dodatkowo mniej trwałe. Wapienie pochodzące z dawnych epok geologicznych są twardsze, można je nawet polerować zalecane na ogrodzenia plastykowe na plot i furtę ogrodzeniowa. Nadają się jednak głównie do stosowania w środku budynku, ponieważ poddawane działaniu warunków atmosferycznych ekspresowo tracą połysk. Wapienie można zastosować do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do urządzania ogrodów skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je także do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej nadają się piaskowce krzemionkowe, albowiem są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.

W zależności od charakteru skweru a także naszych zamiłowań kształt kamiennych tafel może być przeróżny – od łamanych, niesymetrycznych, aż po pionowo przyciętych prostokątów bądź kwadratów. Murki i plot z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek stawia się z głazów przeróżnego kształtu, złożonych na kamiennym bądź betonowym fundamencie. Jeśli płot powstaje z kafli o nietypowych kształtach, wypada je adekwatnie łączyć tzn. tak, tak aby kształt każdego kolejnego zespalał się z poprzedzającym. Żeby takie ogrodzenie było stabilne jego grubość powinna równać się 50-70 cm. Większe wyrwy w środku wolno wypełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Ogrodzenie Poznań z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły albo pustaków. Piaskowce a także wapienie zdołamy wykorzystać też do budowy schodów, kominków ogrodowych oraz innych komponentów tzw. małej architektury. Piaskowce wykorzystywane do budowy ogrodzenie plastykowe należą do głazów mało odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca oraz ujemnych temperatur błyskawicznie niszczeją oraz nabierają brzydkiego koloru. Łatwo porastają też mchem oraz glonami. Można to powstrzymać pokrywając pokrywę ogrodzenia względnie rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie usiłujmy oskrobywać kurzu z nawierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi urządzeniami np. drucianą szczotką, albowiem na kamieniu mogą zostać ostre rysy. Sprofilowane jednostki czyszczą kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości mechanicznego czyszczenia ogrodzenia z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeżeli jednak pragniemy, żeby głazy na ogrodzeniu ekspresowo wyglądały na stare, nie możemy ich niczym ochraniać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий