среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie plot z Winylu na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie zada pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz wyjątkowych wypadków.

Konstrukcja ploty z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Ogrodzenia Winylowe na plot i furtkę ze sztachet nie przekraczające wysokości 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów przy drogach prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachetki z PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę wykonania jego montażu oraz zaplanowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania ploty z plastyku na plot i bramkę sztachetowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak projektowane plot z plastiku na plot i furtę ze sztachet jest nieprawidłowe z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku kiedy planowane plotki plastikowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Brak przystąpienia do prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий